• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Nghiệm thu trực tuyến kết quả Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Phú Yên

Ngày đăng

Chiều ngày 16/9, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết, cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là cuộc điều tra quan trọng, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, đơn vị điều tra, nội dung phức tạp, đòi hỏi Ban Chỉ đạo điều tra các cấp quán triệt, thực hiện đúng phương án, các quy trình áp dụng cho điều tra, chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện thành công cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Kết quả điều tra sẽ được phục vụ cho việc hoạch định chính sách chung của cả nước.

Cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là nhiệm vụ mới đối với ngành Nội vụ, mang tính chuyên môn thống kê sâu nên có nhiều khó khăn, vướng mắc, lại diễn ra trong điều kiện vừa thực hiện các nhiệm vụ chính trị vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Phú Yên đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

Buổi nghiệm thu nhằm đánh giá tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác tổ chức điều tra; tiến độ thời gian; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra chọn mẫu phiếu đảm bảo tính trung thực, chính xác của thống kê số liệu điều tra quốc gia. Sau buổi nghiệm thu, đề nghị tỉnh Phú Yên tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ để hoàn thành các nhiệm vụ điều tra theo kế hoạch.
 
Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh Phú Yên Lê Tấn Đễ báo cáo tại buổi nghiệm thu

Báo cáo kết quả Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên, ông Lê Tấn Đễ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh Phú Yên cho biết, nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng việc thực hiện Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính của Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn triển khai công tác Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh kịp thời, đảm bảo theo quy định.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh luôn nhận được chỉ đạo, hướng dẫn sát sao, kịp thời của Ban Chỉ đạo Trung ương. Ban Chỉ đạo tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. 

Kết quả thu nhập thông tin trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 393/393 cơ quan, đơn vị hoàn thành việc khai phiếu, duyệt phiếu và Sở Nội vụ đã nghiệm thu đạt tỷ lệ 100%. 
 
Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Mạnh Quân phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính tỉnh Phú Yên, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo tỉnh Phú Yên đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo tỉnh Phú Yên đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát theo Phương án Điều tra cơ sở hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Tỉnh Phú Yên là một trong những tỉnh hoàn thành công tác thu thập thông tin (trước 30/4/2021) theo đúng quy định tại Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương đã tiến hành nghiệm thu dựa trên kết quả kiểm tra chọn mẫu phiếu có hồ sơ kiểm chứng và bổ sung mẫu phiếu không có hồ sơ kiểm chứng. Kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, tuy nhiên, một số phiếu có lỗi nhỏ cần chỉnh sửa, bổ sung. Ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Phú Yên tiếp tục chỉ đạo để hoàn thiện một số Phiếu thu thập thông tin còn những lỗi nhỏ, chưa đạt yêu cầu và gửi Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ông Nguyễn Mạnh Quân cho rằng, Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc tỉnh Phú Yên là đơn vị triển khai quyết liệt, phối hợp chặt chẽ, tích cực với Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương; chất lượng phiếu điều tra được đảm bảo và đã đạt yêu cầu đề ra. Qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của tỉnh Phú Yên đạt yêu cầu 90%, đủ điều kiện nghiệm thu. 
 
Quang cảnh buổi nghiệm thu tại điểm cầu Bộ Nội vụ


Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên Lê Tấn Đễ cho biết, thời gian thực hiện cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cùng với thời gian chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, do vậy lực lượng tham gia Điều tra cơ sở hành chính của các đơn vị, địa phương phải thực hiện nhiều nhiệm vụ nên ảnh hưởng đến chất lượng cuộc điều tra.  

Bên cạnh đó, đây cũng là nhiệm vụ mới, lần đầu thực hiện nên các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình chỉ đạo triển khai điều tra cũng như tổ chức thực hiện còn nhiều lúng túng. Đồng thời, do việc sáp nhập các đơn vị hành chính ở một số địa phương nên việc xác định và thu thập thông tin như: tài sản, diện tích đất, hoạt động tài chính của đơn vị trong việc kê khai gặp khó khăn, làm thay đổi, lệch số liệu so với danh sách nền của các cơ quan, đơn vị, địa phương lập ban đầu…

Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm của Ban Chỉ đạo tỉnh, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, sự hỗ trợ kịp thời của Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương, cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra. 

Ông Lê Tấn Đễ trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, sự hỗ trợ thường xuyên của Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu và hoàn thiện đầy đủ các nội dung mà Ban Chỉ đạo Trung ương đã yêu cầu trong buổi nghiệm thu để bảo đảm thông tin được thu thập đạt chất lượng cao nhất./.

Nguồn tin: https://moha.gov.vn/

Về đầu trang