• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC THANH TRA

Công bố quyết định của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và số lượng cấp phó viên ch

Ngày đăng

        Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác thanh tra của tỉnh năm 2024 và Kế hoạch 01/KH-TTr ngày 09/01/2024 của Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024 của Thanh tra Sở,

         Hôm nay, ngày 18/6/2024 Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố quyết định của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và số lượng cấp phó viên chức lãnh đạo, quản lý trực thuộc Sở Y tế và Sở Giáo dục & Đào tạo, giai đoạn năm 2021 -2023.

          Đến tham dự công bố quyết định có ông Đặng Văn Nhiên - Chánh Thanh tra Sở Nội vụ; Đoàn thanh tra; Lãnh đạo Sở Y tế và Sở Giáo dục & Đào tạo và các Trưởng phòng, ban chuyên môn trực thuộc Sở cùng tham dự.

          Theo quyết định, Đoàn thanh tra gồm 04 thành viên do ông Nguyễn Thiện Thuật – Phó Chánh Thanh tra Sở làm Trưởng đoàn; thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2023, khi cần thiết Đoàn thanh tra có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ nêu trên; thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

          Tại buổi công bố quyết định thanh tra:

          Trưởng đoàn thanh tra thông qua chương trình làm việc; công bố toàn văn quyết định thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.

Thuat.jpg

          Ông Nguyễn Thiện Thuật – Phó Chánh Thanh tra Sở làm Trưởng đoàn công bố Quyết định

  Ông Đặng Văn Nhiên, Chánh Thanh tra Sở thực hiện quyền giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định.

          Sở Y tế và Sở Giáo dục & Đào tạo báo cáo khái quát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và số lượng cấp phó viên chức lãnh đạo, quản lý từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2023. Lãnh đạo Sở Y tế và Sở Giáo dục & Đào tạo và các Trưởng đơn vị trực thuộc thống nhất với nội dung quyết định thanh tra và sẽ kịp thời cung cấp hồ sơ cho Đoàn thanh tra thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

          Phát biểu tại buổi công bố, ông Đặng Văn Nhiên - Chánh Thanh tra Sở Nội vụ nêu rõ đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch hàng năm được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, là hoạt động thường xuyên giúp Sở Nội vụ quản lý nhà nước về chuyên ngành Nội vụ; nội dung thanh tra không trùng lặp các nội dung đã được các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước thực hiện; đề nghị lãnh đạo các Sở, các đơn vị có liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu chính xác, kịp thời, phối hợp tốt với Đoàn thanh tra trong quá trình thực hiện nghiệp vụ; yêu cầu Đoàn thanh tra phải làm việc một cách khách quan, trung thực, đúng nguyên tắc hoạt động của ngành, tác phong làm việc đúng mực, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật và bảo mật thông tin, tài liệu, nội dung thanh tra theo quy định pháp luật trong quá trình thực hiện thanh tra khi chưa có kết luận thanh tra chính thức của người ra quyết định thanh tra.

Nhien.jpg

Ông Đặng Văn Nhiên - Chánh Thanh tra Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố quyết định

Toancanh.jpg

Toàn cảnh Công bố Quyết định thanh tra 

                                                                           Tác giả: Thanh tra Sở

Về đầu trang