• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU CHUNG

Giới thiệu chung

Ngày đăng

SỞ NỘI VỤ TỈNH PHÚ YÊN

- Địa chỉ: 02A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Điện thoại: 0257.3841429          Fax:0257.3842074

- Email: snv@phuyen.gov.vn   

Lãnh đạo Sở:

- Giám đốc       : Ông Trương Ngọc Tuấn; ĐT: 0257.3843558;

- Phó Giám đốc: Ông Lê Tấn Đễ; ĐT: 0257.3842418;

- Phó Giám đốc: Ông Bùi Trọng Lân; ĐT: 02573.556.939;

- Phó Giám đốc: Ông Vũ Lê Các; ĐT: 02573.836.777.

Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

Về đầu trang