• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Lễ khai giảng Lớp học Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng

Ngày đăng

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 15/3/2024 của UBND tỉnh về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên năm 2024, trên cơ sở đăng ký của các cơ quan, đơn vị, địa phương và Công văn số 180, 181/PHĐL-ĐTBD ngày 26/6/2024 của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk. Ngày 29/6/2024, Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên và Phân hiệu học viện hành chính quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk phối hợp, tổ chức Lễ khai giảng Lớp học bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (có 134 học viên) và Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng (có 77 học viên), đối tượng tham gia các lớp bồi dưỡng là cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Phú Yên.

Sau khi nghe, Tiến sỹ Lê Văn Từ - Trưởng phòng, phòng quản lý đào tạo và bi dưỡng phân hiệu học viện hành chính quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai giảng Lớp học bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng.

  Levansy.jpg

Đồng chí Tiến sỹ Lê Văn Từ - Trưởng phòng, phòng quản lý đào tạo và bi dưỡng phân hiệu học viện hành chính quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Lễ khai giảng

Đồng chí Vũ Lê Các, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thay mặt Lãnh đạo Sở Nội vụ gửi lời chúc sức khỏe đến các quý vị đại biểu và các đồng chí học viên; nhiệt liệt chào các đồng chí đến tham dự các lớp Bồi dưỡng này; đồng thời, đề nghị Phân hiệu Học viện hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk và các đồng chí học viên cần thực hiện các yêu cầu, sau đây:

Đối với Phân hiệu Học viện hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk cần đảm bảo thật tốt nội dung của từng chuyên đề và toàn bộ chương trình của Lớp học; vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới, tình hình bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay, chủ động tích cực gắn bồi dưỡng lý luận, quan điểm, đường lối với nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, coi thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý, phù hợp với đối tượng Lớp học bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng.

Đối với học viên trước và sau khi nghe bài thuyết trình của giảng viên mỗi học viên phải tự nghiên cứu chuyên đề, tìm tòi thêm tài liệu để mở rộng phạm vi nghiên cứu, liên hệ; tự suy tư trăn trở nhìn nhận các vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau để tìm cách giải quyết của riêng mình và đề nghị các đồng chí học viên đi học chấp hành tốt nội quy – quy chế của đơn vị đào tạo, bồi dưỡng đề ra, phải khắc phục những khó khăn về thời gian để tham gia các buổi học theo quy định.

Tác giả: Phòng Tổ chức, Công chức, Viên chức

Về đầu trang