• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CÔNG TÁC TÔN GIÁO

Khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2024

Ngày đăng

Thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg, ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022- 2026”; Quyết định số 1323/QĐ-UBND, ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022- 2026” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới, theo kế hoạch, mỗi năm Ban Tôn giáo tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và bồi dưỡng chuyên sâu về công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ công chức làm công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo các cấp.

Sáng ngày 17/6/2024 và sáng 18/6/2024, Ban Tôn giáo phối hợp với Viện Nghiên cứu Chính sách tôn giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức lễ khai giảng 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Bùi Trọng Lân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ và khoảng 400 học viên là cán bộ, công chức làm công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ quan, ban, ngành và địa phương tham gia tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và kiến thức chuyên sâu về tín ngưỡng, tôn giáo.

A Lân - PGĐ sở Khai giản lớp.jpg

Đồng chí Bùi Trọng Lân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng.

Khóa học diễn ra trong 03 ngày, các học viên được bồi dưỡng chuyên đề liên quan đến kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo: Chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 95/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháo thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Những điểm mới của Luật đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; Công tác an ninh trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; Kỹ năng, nghiệp vụ công tác đối với các hiện tượng tôn giáo mới, tà đạo, đạo lạ.

Đây là dịp trang bị, bồi dưỡng thêm kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo các cấp tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm mới vào thực tiễn phục vụ tốt hơn công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo./.

  Tác giả: Ban Tôn giáo

Về đầu trang