• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối thi đua tổng hợp năm 2017

Ngày đăng

Sáng ngày 07/4/2017, Khối thi đua tổng hợp (gồm 8 đơn vị: Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh) tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2017.

          Tại Hội nghị, các đơn vị thành viên đã góp ý, thống nhất thông qua Quy chế tổ chức, hoạt động phong trào thi đua của Khối; và các Tiêu chí thi đua thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; về thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và về thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng… trong năm 2017. 

Với phương châm “Năng động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017''; Ông Đặng Lê Tiến - Giám đốc Sở Nội vụ (đơn vị Khối trưởng Khối thi đua tổng hợp) đã phát động phong trào thi đua thi đua yêu nước sâu rộng, đều khắp, trên tất cả các lĩnh vực công tác của từng cơ quan, đơn vị trong Khối nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2017.

                                                

Tác giả: Văn phòng Sở

Về đầu trang