• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên lần thứ V

Ngày đăng

Sáng 25/9, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên lần thứ V (2020-2025). Đây thực sự là ngày hội tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trên các ngành, lĩnh vực của tỉnh Phú Yên.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh; Lương Minh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh; Trần Văn Cư, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương; các tỉnh bạn trong khối thi đua; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp, các khối thi đua của tỉnh. Đặc biệt, sự có mặt của 200 đại biểu đại diện cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên lần thứ V

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong 05 năm qua (2015-2020) cho thấy, tỉnh Phú Yên đã tập trung lãnh đạo thi đua thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp ổn định kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển. Nền kinh tế tỉnh tiếp tục ổn định và duy trì mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm 7%. Quy mô nền kinh tế gấp 1,6 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu GRDP. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 53,4 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng thu bình quân hàng năm 25,2%. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá bình quân hàng năm tăng 15,4%. Bộ mặt nông thôn, miền núi, các đô thị có nhiều đổi mới, khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân càng được nâng cao.

Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tỉnh ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của dịch covid-19. Tuy vậy, kinh tế xã hội tỉnh giai đoạn vừa qua phát triển ổn định và đạt được nhiều thành tựu. Có được những kết quả đó là nhờ sự đoàn kết, nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh và sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua đã thực sự là động lực quan trọng cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân trong tỉnh không ngừng phấn đấu, vươn lên lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào thành tích của tỉnh nhà.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần này tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020, đánh giá những kết quả đạt được, những mặt tồn tại cần khắc phục, trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp sát thực, cụ thể hơn để tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian đến.

Đây cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân những tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc đại diện cho các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân, nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong giai đoạn 2020-2025.

Bà Cao Thị Lài, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã An Dân chia sẻ những kết quả đạt được của đơn vị trong phong trào thi đua yêu nước tại Đại hội

UBMTTQ Việt Nam xã An Dân, huyện Tuy An là một trong những gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” và chương trình an sinh xã hội giai đoạn 2015-2020. Bà Cao Thị Lài, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã An Dân khẳng định: Việc triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong hệ thống mặt trận đó là kết quả của tinh thần thi đua yêu nước, sự đồng tâm, hiệp lực phấn đấu không ngừng của cán bộ và nhân dân xã An Dân. Đây là minh chứng rõ nhất cho thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau” và vươn tới mục tiêu mọi người, mọi nhà ấm no là trách nhiệm chia sẻ của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Tại Đại hội, có 16 tập thể và 33 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đây là những điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2015-2020.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương và đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lương Minh Sơn và đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Cư tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu xuất sắc tại Đại hội

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến và đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Nguyễn Hữu Hiệp trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên giai đoạn 2020 - 2025, với chủ đề “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đồng chí Phạm Đại Dương đề nghị công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước phải được triển khai toàn diện, sâu rộng hơn với chất lượng cao hơn, hiệu quả cao hơn cùng với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Đại hội thông qua danh sách Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tại Hà Nội, gồm 11 đồng chí:

1.Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh.

2.Đồng chí Lương Mộng Sanh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Bí thư Thành ủy Tuy Hòa, Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2016.

3.Đồng chí Lê Đình Tuấn, Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4.Bà Văn Thị Xuân Lan, Phó Giám đốc Xí nghiệp An Hừng, Công ty Cổ Phần An Hưng, điển hình phong trào “Lao dộng giỏi, lao động sáng tạo” trong lao động sản xuất.

5.Thiếu tá Trần Khải Điển, Trưởng Công an phường 8, Công an thành phố Tuy Hòa, điển hình chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang.

6.Bà Kpá H Lý, Buôn Lé B, xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa, điển hình giỏi việc nước, đảm việc nhà và nông dân sản xuất giỏi.

7.Bà Nguyễn Thị Duyên, Bác sỹ, Trưởng Trạm y tế xã Hòa Trị, Trung tâm Y tế huyện Phú Hòa, điển hình thầy thuốc tiêu biểu.

8.Ông Vũ Văn Hoành, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, điển hình nhà giáo tiêu biểu.

9.Ông Phạm Ngọc Châu, CHủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Rosa Travel, điển hình doanh nhân trẻ tiêu biểu.

10.Ông Trần Ngọc Phú, thôn Ea Mkeng, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh, điển hình trong mô hình sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp sạch.

11.Đồng chí Nguyễn Vũ Lộc, Phó Ban Điều hành Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh.

Nguồn tin: http://phuyen.gov.vn

Về đầu trang