• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Triển khai thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Ngày đăng

Ngày 25/9/2021 UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua đặc biệt với Chủ đề“Phú Yên đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Theo đó UBND tỉnh yêu cầu phong trào thi đua phải được tổ chức triển khai sâu rộng, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, các đơn vị và doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó Kế hoạch còn đề ra nội dung thi đua, giải pháp thực hiện; các tiêu chí, hình thức và tiêu chuẩn xét khen thưởng.

Qua phong trào thi đua nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân.

Đồng thời UBND tỉnh giao Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) chủ trì, hướng dẫn khen thưởng tổng kết, đánh giá đối với Phong trào thi đua; phối hợp với Sở Y tế theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này báo cáo Hội đồng thi đua Khen thưởng tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định.

Tải về máy: KH+170+UBND+TINH+THUC+HIEN+DOT+THI+DUA+DAC+BIET+PHONG+CHONG+DICH+COVID.pdf

Tác giả: Thúy Hằng

Về đầu trang