• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV

Ngày đăng

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chiều ngày 25/8, tại trụ sở Bộ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV nhằm tôn vinh, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu ở các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm qua.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chủ trì Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
 

Dự Đại hội có các Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Trần Anh Tuấn, Triệu Văn Cường, Nguyễn Trọng Thừa, Vũ Chiến Thắng; Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước Lương Hồng Quang; lãnh đạo các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ; thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo thôn Yên Thượng, lãnh đạo xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và 132 đại biểu đại diện cho các điển hình tiên tiến của Bộ Nội vụ giai đoạn 2015 - 2020.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Đại hội
 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, các phong trào thi đua yêu nước ở Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ có bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, ở từng cơ quan, đơn vị và từng cá nhân trong toàn ngành… Nhiều phong trào thi đua đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo thành phong trào chung với nhiều ý nghĩa thiết thực, hiệu quả như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Phong trào thi đua ngành Nội vụ tổ chức theo hình thức Cụm thi đua và đặc biệt là Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ và Đại hội thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ IV.

Kết quả thực hiện các phong trào trên cho thấy, mặc dù bị tác động do những khó khăn của nền kinh tế, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng với quyết tâm chính trị mạnh mẽ, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Bộ Nội vụ đã đạt được những kết quả hết sức tích cực, trong đó, nhiều phong trào gắn liền với nhiệm vụ chính trị đã góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị.

Đạt được kết quả trên trong những năm qua thể hiện sự đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban Cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ; nhất là sự hưởng ứng, cổ vũ và tích cực tham gia của từng cá nhân. Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, phát huy sức mạnh nội lực, ý chí quyết tâm và sức sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Trung ương tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý. Nhân dịp này, thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Bộ Nội vụ trong 05 năm qua.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tin tưởng rằng, phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ Nội vụ, sắp tới sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Từ đó, lan tỏa và trở thành phong trào thi đua ngày càng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong những năm tiếp theo.

 
Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tóm tắt Báo cáo tại Đại hội
 

Theo Báo cáo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nội vụ trình bày tại Đại hội, kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 đạt được được thể hiện trên các mặt: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào; Các phong trào thi đua, gồm: thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; thi đua ngành Nội vụ; thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 ngày thành lập Bộ Nội vụ và Đại hội thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ IV; Phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Về kết quả công tác khen thưởng 5 năm, với những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, Bộ Nội vụ đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Danh hiệu Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2019, các tập thể và cá nhân thuộc Bộ Nội vụ đã vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng các phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động các hạng; Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ; Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc…

Nhìn chung, từ sau Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ III đến nay, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Nội vụ đã có nhiều chuyển biến tích cực, có nhiều sáng tạo, đổi mới cả về nội dung và hình thức. Các phong trào thi đua đã triển khai đúng hướng, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm và bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã phát huy được sức mạnh tập thể, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ giao.

Công tác thi đua, khen thưởng luôn được Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo sát sao, coi đây là động lực để khuyến khích, động viên tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ đã có sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức về vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Bộ phát động và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác khen thưởng.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến được quan tâm hơn, công tác truyền thông về điển hình tiên tiến, các mô hình tốt, cách làm hay được thường xuyên, đậm nét hơn. Công tác khen thưởng đã được chú trọng hơn đối với các tập thể nhỏ, các cá nhân lao động trực tiếp…

Bên cạnh đó, Báo cáo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, những bài học kinh nghiệm; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025.

Các đại biểu cũng đã được nghe đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Nội vụ đã trình bày tham luận.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng đồng chí Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Vụ Cao đài, Ban Tôn giáo Chính phủ và Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng đã có nhiều thành tích trong công tác góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
 

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng tập thể Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ và 02 cá nhân, gồm: Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức Trương Hải Long và Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức Nguyễn Tư Long đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ công bố các Quyết định khen thưởng
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 19 tập thể, 166 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ”

 
Toàn cảnh Đại hội
 

Thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, thi đua lao động sáng tạo, hiệu quả”, tập trung vào những nội dung chủ yếu:

Một là, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và ngành Nội vụ, khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ và ngành Nội vụ.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, như phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy tổ chức nhà nước. Hướng các phong trào thi đua vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ của Bộ, của ngành.

Cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ phát huy trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn; hoàn thành các Chương trình, nhiệm vụ công tác hàng năm của từng đơn vị, góp phần vào việc hoàn thành Chương trình, Kế hoạch công tác từng năm của Bộ.

Bốn là, đổi mới, tạo chuyển biến và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, khuyến khích, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp; phát hiện điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để có các hình thức khen thưởng đột xuất, phù hợp, kịp thời. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng

Năm là, xây dựng khối đoàn kết trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thành một tập thể mạnh. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, Nội quy, Quy chế làm việc của Bộ Nội vụ và nội quy, quy chế làm việc của các đơn vị.

Về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, cần nghiên cứu, xem xét một cách tổng thể, toàn diện, nhất là các vấn đề thực tiễn đang đặt ra nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập hiện nay. Việc xây dựng dự án Luật phải bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, theo quy định của pháp luật.

Sau Đại hội này, các đơn vị, tổ chức căn cứ Chủ đề của Đại hội, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 và tình hình thực tế của đơn vị, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sôi nổi đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thiết thực, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với tinh thần đó, thay mặt lãnh đạo Bộ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua, góp phần thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ, của ngành Nội vụ.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các tập thể, cá nhân “Đã có thành tích
xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ”
 
Thứ trưởng Trần Anh Tuấn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các tập thể, cá nhân “Đã có thành tích
xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ”
 
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các tập thể, cá nhân “Đã có thành tích
xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ”
 
Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các tập thể, cá nhân “Đã có thành tích
xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ”
 
Thứ trưởng Triệu Văn Cường trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các tập thể, cá nhân “Đã có thành tích
xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ”
 
Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các tập thể, cá nhân “Đã có thành tích
xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ”

 
Một số tiết mục văn nghệ tiêu biểu chào mừng Đại hội:
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: https://moha.gov.vn/

Về đầu trang