• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Khai giảng lớp ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ cấp xã năm 2020

Ngày đăng

Sáng ngày 07/9/2020, Tại Trung tâm GDNN và GDTX huyện Sông Hinh Khai giảng lớp ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ cấp xã năm 2020 đến dự Lễ có đồng chí Lê Tấn Đễ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ.


                                    Đồng chí Lê Tấn Đễ - Phó Giám đốc Sở

Đồng chí chí Lê Tấn Đễ - Phó Giám đốc Sở có bài phát biểu khai giảng như sau:

Thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 - 2020”, Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên năm 2020, nhằm chuẩn hóa trình độ Tin học cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ Phú Yên phối hợp với Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, Trường Đại học Phú Yên tổ chức mở lớp bồi dưỡng Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cho cán bộ, công chức cấp xã huyện Sơn Hòa và Sông Hinh.

Lớp bồi dưỡng lần này được tổ chức trong 03 tuần, từ ngày 07/9/2020 đến 28/9/2020, các học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, xử lý văn bản, bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, hỗ trợ tích cực để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại, chuyên nghiệp.

Tác giả: Văn phòng Sở

Về đầu trang