• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2020

Ngày đăng

Sáng ngày 28/9/2020 và sáng 01/10/2020, Sở Nội vụ phối hợp với Phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Tp. HCM tổ chức lễ khai giảng 04 lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng năm 2020 tại tỉnh Phú Yên. Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Tấn Đễ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên và hơn 80 học viên/lớp là cán bộ, công chức, viên chức đang giữ chức vụ, chức danh hoặc quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí chí Lê Tấn Đễ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Khóa học diễn ra trong 15 ngày, bắt từ ngày 28/9/2020, các học viên sẽ được bồi dưỡng 12 chuyên đề liên quan đến kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo chung của cấp phòng và theo lĩnh vực, đó là: Lãnh đạo cấp phòng và vận dụng kiến thức, kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng; kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác; kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo của cấp phòng; kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp phòng; kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng; kỹ năng quản lý, phát triển nhân sự của lãnh đạo cấp phòng; phân tích và phát triển tổ chức; kiểm tra, giám sát hoạt động của cấp phòng; kỹ năng, công cụ, mô hình trong phân tích dự báo kinh tế - tài chính; phân tích quản lý trong lĩnh vực kinh tế - tài chính; quản lý cung ứng dịch vụ công về văn hóa - xã hội; phân cấp trong lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Đây là dịp để trang bị thêm kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và khả năng thuyết trình cho đội ngũ lãnh đạo cấp phòng, đồng thời tiếp thu vận dụng vào thực tiễn những kinh nghiệm mới trong việc điều hành công việc cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công ở vị trí công tác của lãnh đạo phòng.

Dự kiến, lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng sẽ bế giảng vào tháng 12/2020.

Về đầu trang