• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Khai giảng lớp Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cho cán bộ cấp xã, phường năm 2020

Ngày đăng

Sáng ngày 08/10/2020, Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, Trường Đại học Phú Yên tổ chức mở 03 lớp bồi dưỡng Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cho cán bộ, công chức cấp xã: 02 lớp tại TP. Tuy Hòa và 01 lớp tại huyện Sông Hinh. Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Tấn Đễ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và hơn 70 học viên/lớp là cán bộ, công chức cấp xã TP. Tuy Hòa, huyện Sông Hinh.

                                  Đồng chí chí Lê Tấn Đễ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Thời gian học tập 03 tuần, các học viên được trang bị kiến thức theo chuẩn kỹ năng CNTT Cơ bản  quy định tại Thông tư 03 /2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; sau khóa học, các học viên đủ điều kiện được dự thi và cấp chứng chỉ theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Với phương pháp giảng dạy hiện đại, các học viên đã chủ động trao đổi kiến thức, chia sẻ với giảng viên và trao đổi giữa các học viên; đồng thời, cụ thể hóa nội dung học trên lớp vào các bài tập thực hành. Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp cho các học viên ứng dụng và sử dụng thành thạo công nghệ thông tin cơ bản; trang bị, bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin chuyên sâu nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác chuyên môn nghiệp vụ, hỗ trợ tích cực để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ cho phát triển của địa phương cơ sở trong thời kỳ mới./.

Về đầu trang