• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TIN TỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Lễ Khai mạc Lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng

Sáng ngày 21/3/2022 Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tiến hành khai mạc lớp Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 dành cho đại biểu HĐND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Tấn Chân – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Tiến sĩ  Phạm Văn Cường - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đồng chí  Lê Tấn Đễ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên.

 Đồng chí  Lê Tấn Đễ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi Lễ Khai mạc.

 

Lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, chia thành 02 lớp. Khóa học này mục tiêu chung là trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả và chất lượng hoạt động của HĐND cũng như của từng đại biểu HĐND cấp huyện.

Với mục tiêu trên, nội dung, chương trình của khóa học gồm 06 chuyên đề, 24 tiết trong 3 ngày làm việc. Về tài liệu học tập, trên cơ sở tài liệu do Bội Nội vụ ban hành, các giảng viên, báo cáo viên đã tổ chức biên soạn, cập nhật, bổ sung các chuyên đề phù hợp với tình hình địa phương và đối tượng là đại biểu HĐND cấp huyện để cung cấp cho học viên tham khảo. Về đội ngũ giảng viên, báo cáo viên tham gia giảng lớp học là lãnh đạo HĐND tỉnh, Sở Nội vụ và giảng viên của Trường Chính trị tỉnh, là những người đã được chọn, cử tham gia lớp tập huấn do Bộ Nội vụ tổ chức.

Tham dự khóa học này theo danh sách tổng hợp của Sở Nội vụ có 136 đại biểu HĐND cấp huyện của các đơn vị: Thành phố Tuy Hòa,  thị xã  Sông Cầu, huyện Tuy An, Đồng Xuân và Phú Hòa. Đây là những thuận lợi cơ bản, cho phép chúng ta tin tưởng rằng, lớp bồi dưỡng lần này sẽ thành công tốt đẹp, hoàn thành mục tiêu, yêu cầu như kế hoạch của UBND tỉnh đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cơ bản nêu trên, lớp học chúng ta cũng có những khó khăn nhất định: Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên chúng ta phải chuyển đổi hình thức học tập từ trực tiếp sang trực tuyến, với lớp học ngắn ngày nên có thể xảy ra lỗi trong kết nối, đường truyền một số nơi không ổn định cũng ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và học tập; đại biểu HĐND cấp huyện đa số là cán bộ lãnh đạo, công chức ở địa phương nên sắp xếp việc học để không ảnh hưởng đến công việc chung. Chính vì vậy, để đạt được mục tiêu của khóa học theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tôi đề nghị:

Thứ nhất, đối với Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức lớp theo đúng kế hoạch; theo dõi, quản lý, tổng hợp báo cáo tình hình kết quả thực hiện bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện cho cơ quan có thẩm quyền; quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện kịp thời, đúng quy định.

Thứ hai, về phía Trường Chính trị tỉnh

         Đề nghị các đồng chí chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất để tổ chức lớp học, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để tổ chức thực hiện nội dung, chương trình bồi dưỡng theo đúng quy định của Bộ Nội vụ và của tỉnh, chuẩn bị tài liệu học tập; phối hợp tổ chức, quản lý lớp; bố trí kế hoạch giảng dạy và phục vụ lớp học đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Thứ ba, đối với học viên của lớp

Đề nghị các đồng chí tham gia lớp học đầy đủ, khắc phục vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần tự giác trong học tập nhất là trong việc học tập với hình thức trực tuyến, hợp tác, chia sẻ trách nhiệm với đội ngũ giảng viên, báo cáo viên trong việc chấp hành các quy định của khóa học; tập trung theo dõi bài giảng, tích cực trao đổi, thảo luận; nghiên cứu nắm vững những kiến thức, kinh nghiệm được các giảng viên truyền đạt để vận dụng có hiệu quả trong công tác. Đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định để khóa học chúng ta đạt được kết quả tốt nhất.

Tác giả: Phòng XDCQ&CTTN

Về đầu trang