• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ LẤY Ý KIẾN LẤY Ý KIẾN CỦA CÔNG DÂN

Lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Phú Yên

Ngày đăng

Lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Phú Yên

Tải về máy: 

Về đầu trang