• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ HÊ THÔNG VĂN BẢN VĂN BẢN PHÁP QUY

Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 16/2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/04/2024
Ngày có hiệu lực 12/04/2024
Người ký
Trích yếu Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại
Tệp đính kèm: Quy chế Thi đua-khen thưởng.pdf   
Về đầu trang