• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ HÊ THÔNG VĂN BẢN VĂN BẢN PHÁP QUY

Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy; biên chế; cán bộ, công chức, viên chức; người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Phú Yên

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 15/2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/03/2024
Ngày có hiệu lực 03/04/2024
Người ký Đào Mỹ
Trích yếu Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy; biên chế; cán bộ, công chức, viên chức; người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Phú Yên
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại
Tệp đính kèm: QĐ phan-cap-22.5.pdf   
Về đầu trang