• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ HÊ THÔNG VĂN BẢN VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hướng dẫn về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiếm trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 2/HD-HĐSK
Ngày ban hành 17/11/2023
Ngày có hiệu lực 17/11/2023
Người ký Lê Tấn Hổ
Trích yếu Hướng dẫn về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiếm trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Cơ quan ban hành
Phân loại
Tệp đính kèm: 2. Hướng dẫn-02-HĐSK.pdf   
Về đầu trang