• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ HÊ THÔNG VĂN BẢN VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chỉ thị Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 3/CT-UBND
Ngày ban hành 21/02/2023
Ngày có hiệu lực 21/02/2023
Người ký
Trích yếu Chỉ thị Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”
Cơ quan ban hành
Phân loại
Tệp đính kèm: Chithi2023 kyso.pdf   
Về đầu trang