• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ HÊ THÔNG VĂN BẢN VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên năm 2023

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 37/QĐ-SNV
Ngày ban hành 11/01/2023
Ngày có hiệu lực 11/01/2023
Người ký Trương Ngọc Tuấn
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Yên năm 2023
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Phân loại
Tệp đính kèm: QUYẾT+ĐỊNH+BAN+HÀNH+KẾ+HOẠCH+THU+TL+2023.pdf   
Về đầu trang