• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ

Đoàn công tác Bộ Nội vụ làm việc tại tỉnh Phú Yên

Ngày đăng

Sáng 24/7, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên về tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ đối với lĩnh vực công tác ngành nội vụ tỉnh Phú Yên. Cùng đi với đoàn có đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường và các đơn vị trực thuộc Bộ.

Untitled-2.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Chí Hiến, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Đức Thơ báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ đối với lĩnh vực công tác ngành nội vụ của tỉnh Phú Yên thời gian qua. Theo đó, UBND tỉnh luôn bám sát định hướng, quan điểm, đường lối tại các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để cụ thể hóa, ban hành các kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

Công tác cán bộ và quản lý, sử dụng biên chế, quỹ tiền lương được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của tỉnh, đảm bảo công khai, dân chủ; công tác bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy định, đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn cán bộ; việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức luôn được quan tâm; cải cách hành chính tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Thanh tra, kiểm tra được chú trọng thực hiện, qua đó phát hiện được nhiều vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, từ đó có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều hành các lĩnh vực công tác của ngành Nội vụ tỉnh Phú Yên.

Hiện nay, biên chế công chức của tỉnh là 2.056 người (giảm 64 người so với năm 2015); biên chế sự nghiệp 19.192 người; hợp đồng theo NĐ 68/CP 1.360 người; hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp 2.379 người... Số tổ chức hành chính nhà nước trong tháng 4/2017 so với năm 2015 giảm 05 phòng chuyên môn, tăng 01 chi cục, 01 ban HĐND tỉnh. UBND tỉnh đã chủ động chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, đến cuối năm 2018 sẽ giảm 20 phòng chuyên môn, chuyển 06 chi cục thành phòng. Tính đến thời điểm hiện nay, UBND tỉnh đã quyết định giảm 07 phòng chuyên môn thuộc 07 cơ quan; thực hiện hợp nhất 03 Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND tỉnh; giảm 01 Trung tâm và 03 đội quản lý thị trường thuộc Chi cục quản lý thị trường, Sở Công thương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về công tác nội vụ của tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, tỉnh cũng còn những hạn chế cần có giải pháp khắc phục, nhất là trong việc tổ chức thực hiện triển khai các Nghị quyết của Trung ương; kỷ cương, kỷ luật hành chính; việc tuyển dụng, sử dụng cán bộ còn thiếu sót; công tác tham mưu của cơ quan chuyên môn còn nhiều hạn chế.

Nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa đến các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa các quy định của Trung ương để thực hiện nghiêm túc, có kết quả. Trong đó, quan trọng là tinh gọn bộ máy, biên chế không tăng thêm và giảm theo đúng lộ trình; chấm dứt tình trạng hợp đồng làm công tác chuyên môn, khắc phục tình trạng bổ nhiệm cán bộ khi chưa đủ điều kiện; quyết liệt trong cải cách hành chính.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác Bộ Nội vụ tiếp tục có buổi làm việc tại huyện Đông Hòa.

Nguồn tin: Trích UBND Tỉnh Phú Yên

Các tin liên quan khác

Về đầu trang