• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
TRANG CHỦ CÔNG TÁC THANH NIÊN

Lớp bồi dưỡng, tập huấn quản lý nhà nước về công tác thanh niên

Ngày đăng

Thực hiện kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên năm 2023. Từ ngày 19/9/2023 đến ngày 22/9/2023, Sở Nội vụ đã mở 02 lớp bồi dưỡng, tập huấn quản lý nhà nước về công tác thanh niên, địa điểm mở lớp tại Trường Đại học Xây dựng miền Trung và Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên.

TN1.jpg

Đồng chí Lê Tấn Đễ - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc sở phát biểu tại buổi Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng, tập huấn quản lý nhà nước về công tác thanh niên

Đối tượng tham dự bồi dưỡng, tập huấn: là công chức các Sở; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

Khóa bồi dưỡng, tập huấn bao gồm 06 chuyên đề: (1) Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; (2) Quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên; (3) Kỹ năng truyền thông trong công tác thanh niên; (4) Kỹ năng giao tiếp ứng xử và đạo đức công vụ đối với cán bộ làm công tác thanh niên; (5) Kỹ năng phối hợp làm việc; (6) Kỹ năng thuyết trình trong hoạt động công vụ của công chức làm công tác thanh niên.

Giảng viên giàu kinh nghiệm, phương pháp truyền đạt sáng tạo, sinh động, thể hiện được tinh thần của khóa bồi dưỡng, tập huấn; có dẫn chiếu, mở rộng kiến thức cho học viên, nhiệt tình hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc được các học viên đưa ra.

                                                                                Tác giải: Phòng XDCQ&CTTN

Các tin liên quan khác

Về đầu trang