Văn bản của HĐND
311/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở bờ sông Ba đoạn qua thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa
310/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn thu tiền sử dụng đất và cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn sang kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025
309/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường dẫn từ cầu Bến Lớn đi Bãi rác và Cụm Công nghiệp Nam Bình 1, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa (nay là phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa)
308/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết Thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên
12/2020/NQ-HĐND 01/10/2020 Nghị Quyết Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Yên
289/NQ-HĐND 01/10/2020 Nghị Quyết Cho phép cập nhật dự án vào quy hoạch , kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để tổ chức thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ
288/NQ-HĐND 01/10/2020 Nghị Quyết Thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên
287/NQ-HĐND 01/10/2020 Nghị Quyết Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên
286/NQ-HĐND 01/10/2020 Nghị Quyết Thông qua chủ trương đầu tư dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng khu vực miền Trung và miền Bắc Việt Nam - Dự án KfW9 (giai đoạn 1) tại tỉnh Phú Yên
285/NQ-HĐND 01/10/2020 Nghị Quyết Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Phú Yên

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long