Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh
724/QĐ-UBND 27/05/2021 Quyết định về việc phê duyệt và công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên
05/CT-UBND 25/03/2021 Chỉ thị phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, với chủ đề “Phú Yên, đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc”
04/CT-UBND 22/03/2021 Chỉ thị phát động đợt thi đua đặc biệt về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
58/KH-UBND 25/03/2021 Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2021 - 2025
179/KH-UBND 30/09/2020 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2020
4781/UBND-TH 14/09/2020 Khảo sát đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp
12/CT-UBND 28/07/2020 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
1068/QĐ-UBND 19/07/2019 Quyết định về việc ban hành danh mục chuyên ngành và chỉ tiêu thu hút sử dụng trí của tỉnh Phú Yên năm 2019
1067/QĐ-UBND 19/07/2019 Quyết định về việc ban hành danh mục chuyên ngành và chỉ tiêu đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên năm 2019
466/QĐ-UBND 29/03/2019 Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long