Văn bản chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy
796-CV/BTGTU 04/08/2017 V/v đề nghị đăng tải Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Giải Búa liềm vàng”

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long