Hệ thống văn bản
1142/SNV-QLVTLT 04/11/2020 Về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2020
179/KH-UBND 30/09/2020 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2020
12/2020/NQ-HĐND 01/10/2020 Nghị Quyết Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Yên
289/NQ-HĐND 01/10/2020 Nghị Quyết Cho phép cập nhật dự án vào quy hoạch , kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để tổ chức thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ
288/NQ-HĐND 01/10/2020 Nghị Quyết Thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên
287/NQ-HĐND 01/10/2020 Nghị Quyết Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên
286/NQ-HĐND 01/10/2020 Nghị Quyết Thông qua chủ trương đầu tư dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng khu vực miền Trung và miền Bắc Việt Nam - Dự án KfW9 (giai đoạn 1) tại tỉnh Phú Yên
285/NQ-HĐND 01/10/2020 Nghị Quyết Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Phú Yên
284/NQ-HĐND 01/10/2020 Nghị Quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng đường 22, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa (nay là phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa)
4781/UBND-TH 14/09/2020 Khảo sát đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở 0914.731.189
Chánh Thanh tra Sở 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long