Hệ thống văn bản
724/QĐ-UBND 27/05/2021 Quyết định về việc phê duyệt và công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên
05/CT-UBND 25/03/2021 Chỉ thị phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, với chủ đề “Phú Yên, đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc”
04/CT-UBND 22/03/2021 Chỉ thị phát động đợt thi đua đặc biệt về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
58/KH-UBND 25/03/2021 Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2021 - 2025
311/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở bờ sông Ba đoạn qua thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa
310/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn thu tiền sử dụng đất và cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn sang kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025
309/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường dẫn từ cầu Bến Lớn đi Bãi rác và Cụm Công nghiệp Nam Bình 1, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa (nay là phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa)
308/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết Thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên
1142/SNV-QLVTLT 04/11/2020 Về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2020
179/KH-UBND 30/09/2020 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính tỉnh Phú Yên năm 2020

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954
  • Lễ kỷ niệm ,85 năm ,ngày thành lâp, hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Bằng Sông Cửu Long