Kế hoạch Kiểm tra, nghiệm thu Phiếu điều tra thu thập thông tin đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về: Tại đây

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954