Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2030

Tải về: Tại đây

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954