Giới thiệu chung

SỞ NỘI VỤ TỈNH PHÚ YÊN

- Địa chỉ: 02A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Điện thoại: 0257.3841429          Fax:0257.3842074

- Email: snv@phuyen.gov.vn   

Lãnh đạo Sở:

- Giám đốc       : Ông Trương Ngọc Tuấn; ĐT: 0257.3843558; DĐ: 0914.73.11.89

- Phó Giám đốc: Ông Lê Tấn Đễ; ĐT: 0257.3842418; DĐ: 0779.576.639

- Phó Giám đốc: Ông Bùi Trọng Lân; ĐT: 02573.556.939; DĐ: 0914.139.449

- Phó Giám đốc: Ông Vũ Lê Các; ĐT: 02573.836.777; DĐ: 0985.157.676

 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954