Phiên họp thứ nhất của Uỷ ban Bầu cử tỉnh Phú Yên

Chuyên mục: Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên | Đăng ngày: 19/01/2021

Ngày 18/01/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Yên họp lần thứ nhất để triển khai một số nội dung trọng tâm đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

                                                  Phiên họp thứ nhất của Uỷ ban Bầu cử tỉnh

Tại cuộc họp, Ủy ban bầu cử tỉnh đã xem xét, thảo luận và thông qua Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Uỷ ban bầu cử tỉnh; Quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử tỉnh; Thành lập các Tiểu ban: Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền, Tiểu ban chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và Tiểu ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Theo Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Phú Yên, Uỷ ban bầu cử tỉnh có 25 uỷ viên; bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; 02 Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh là ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954