Hội nghị triển khai Luật Thanh niên

Chuyên mục: Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên | Đăng ngày: 11/09/2020

Sáng ngày 10/9/2020, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ với sự hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh niên đối với các Bộ, ngành và một số cơ quan liên quan ở Trung ương (Hội nghị).

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Cùng dự Hội nghị có bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam; Ông Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Ông Trương Minh Hoàng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Ông Nguyễn Quốc Hưng, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Các đại biểu là đại diện các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam và các Vụ chuyên môn của các Ủy ban; Đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Đại diện Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Hội Sinh viên Việt Nam; Đại diện Hội Cựu Thanh niên xung phong; Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA); Đại diện Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KF); Đại diện các Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; Một số cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng của thanh niên, lực lượng giữ vai trò rường cột nước nhà, là những chủ nhân tương lai của đất nước. Việc chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, Luật Thanh niên được ban hành có ý nghĩa chính trị, pháp lý sâu sắc hướng tới các mục tiêu phát triển toàn diện đối với thanh niên Việt Nam đặc biệt là trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay. Khẳng định để việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên có hiệu quả rất cần có sự tập trung, tích cực tham gia của các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn thể hiện mong muốn thông qua Hội nghị, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thể nắm được các nội dung chính và các chính sách đối với thanh niên quy định trong Luật, hiểu rõ định hướng và trách nhiệm để cùng nhau chung tay đưa Luật Thanh niên vào cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển của thanh niên, khẳng định và phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên,
Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội hoan nghênh sáng kiến của Bộ Nội vụ sớm tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh niên. Để Luật Thanh niên thực sự có hiệu lực, hiệu quả, đi vào cuộc sống đòi hỏi các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan nhanh chóng tổ chức thực hiện. Ông Nguyễn Văn Tuyết cho biết, trong thời gian tới, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội sẽ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn dại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tăng cường giám sát việc thực hiện Luật. Ông Nguyễn Văn Tuyết đề nghị: (1) Bộ Nội vụ sớm tham mưu cho Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thực hiện Luật Thanh niên; (2) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương căn cứ nội dung trách nhiệm của mình xây dựng kế hoạch triển khai, ban hành các cơ chế, chính sách cho thanh niên; (3) Đề nghị Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan có kế hoạch, chương trình thống nhất hành động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Nhà nước trong việc triển khai Luật Thanh niên; (4) Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương trong triển khai Luật Thanh niên, tổ chức tuyên truyền rộng rãi Luật Thanh niên tới các cấp bộ Đoàn để các đoàn viên, thanh niên nhận thức được sâu sắc hơn trách nhiệm của bản thân đối với Tổ quốc, với xã hội và với gia đình.
 
Bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam thể hiện sự trân trọng và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Trung ương, các đơn vị, tổ chức có liên quan của Việt Nam từ quá trình nghiên cứu, xây dựng Luật Thanh niên cho tới khi được Quốc hội khóa XIV thông qua vào ngày 16/6/2020 vừa qua. Bà Naomi Kitahara tin tưởng rằng, Luật Thanh niên năm 2020 là định hướng, hành lang pháp lý vững chắc để những chính sách dành cho thanh niên Việt Nam trong tương lai thật sự mang lại giá trị, hiệu quả. Bà Naomi Kitahara khẳng định, Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam luôn đồng hành, sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ mọi nguồn lực cùng Chính phủ Việt Nam nghiên cứu, tư vấn, xây dựng chính sách, tìm ra những giải pháp nhằm phát huy được hết tiềm năng to lớn của thanh niên Việt Nam.
 
Ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ trình bày
Một số nội dung cần triển khai thực hiện và trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc triển khai thi hành Luật Thanh niên
 
Ông Doãn Đức Hảo, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên 
giới thiệu về một số nội dung mới của Luật Thanh niên năm 2020
 
Ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam
trình bày  một số nội dung, định hướng về việc triển khai thi hành Luật Thanh niên trong hệ thống Đoàn thanh niên các cấp

Tại Hội nghị, đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trình bày khái quát một số nội dung, định hướng về việc triển khai thi hành Luật Thanh niên trong hệ thống Đoàn thanh niên các cấp; Các đại biểu cũng được nghe lãnh đạo Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ giới thiệu về một số nội dung mới của Luật Thanh niên năm 2020; Một số nội dung cần triển khai thực hiện và trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc triển khai thi hành Luật Thanh niên.
 
Toàn cảnh Hội nghị

 

                                                                       Trích: https://www.moha.gov.vn/


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954