Lớp tập huấn trực tuyến giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026

Chuyên mục: Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên | Đăng ngày: 17/11/2021

           Sáng 16/11/2021, Bộ Nội vụ phối hợp với các địa phương tổ chức lớp tập huấn trực tuyến giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026. Lớp tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối giữa điểm cầu của Bộ Nội vụ với điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố.

Đồng chí Lê Tấn Đễ – Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại lớp tập huấn

          Tham dự lớp tập huấn tại điểm cầu Phú Yên có đồng chí Lê Tấn Đễ – Phó Giám đốc Sở Nội vụ và các đồng chí Giảng viên, báo cáo viên tham gia bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lớp tập huấn diễn ra 3 ngày, được Bộ Nội vụ triển khai các chuyên đề chính như sau:

- Ngày 1: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; Chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Ngày 2: Kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; Giới thiệu nội dung và phương pháp giảng dạy nhóm chuyên đề tự chọn 1 (gồm các chuyên đề 4, 5, 6, 7).

- Ngày 3: Giới thiệu nội dung và phương pháp giảng dạy nhóm chuyên đề tự chọn 2 (gồm các chuyên đề 8, 9, 10, 11); Giới thiệu nội dung và phương pháp giảng dạy nhóm chuyên đề tự chọn 3 (gồm các chuyên đề 12, 13, 14).

Qua lớp tập huấn này, giúp các giảng viên, báo cáo viên tham gia bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nâng cao những kiến thức, kỹ năng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã để bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã.


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954