Nhìn lại chặn đường xây dựng và phát triển của Phật Giáo qua sự kiện kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981-7/11/2021)

Chuyên mục: Lĩnh vực tôn giáo | Đăng ngày: 12/11/2021

Trải theo chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, hơn 2000 năm kể từ khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo Việt Nam đã có những đóng góp lớn lao cho nền văn hóa dân tộc và trên tất cả các lĩnh vực khác như văn học, triết học, mỹ học, giáo dục kiến trúc, nghệ thuật… Các nhà sư từng tham gia việc nước, giúp đời, chùa chiền từng là cơ sở giáo dục, từ thiện, là nơi an ủi, vỗ về, hướng dẫn đời sống tâm linh cho mọi người. Với tư tưởng từ bi, trí tuệ, Phật giáo luôn ở trong lòng dân tộc, gần gũi, thân thiết với dân tộc, hay nói cách khác Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, “Hộ quốc, An dân”. Do đó, có thể khẳn định GHPGVN ra đời là tính tất yếu của, là chủ thể duy nhất có sứ mệnh truyền trì, đạo mạch nối tiếp lịch sử truyền thống gần 2.000 năm Phật giáo Việt Nam đồng hành với dân tộc và mãi mãi là thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc và “Hộ quốc, An dân”.

Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng nhất (Ảnh: Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên)

Xuyên suốt 40 năm xây dựng và phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 32 năm (1989-2021) GHPGVN tỉnh Phú Yên đã lãnh đạo tăng ni, Phật tử làm nên nhiều thành tựu phật sự quan trọng trên tất cả các lĩnh vực vì đạo vì đời, làm cho Đạo pháp quang minh, Giáo hội trang nghiêm và phát triển bền vững trong cộng đồng dân tộc góp phần to lớn cùng với toàn dân xây dựng tỉnh nhà ngày một giàu đẹp. Phương châm hoạt động của GHPGVN “Đạo Pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội” đang được phát huy sâu rộng trong các chương trình hoạt động phật sự chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên.

Chia sẻ niềm vui chung với với Tăng, Ni và đồng bào Phật tử ở Phú Yên nhân dịp Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đồng chí Trương Ngọc Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã cùng lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh đến thăm, chúc mừng và tặng quà các vị chức sắc Phật giáo trong Ban trị sự tỉnh Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên, qua đó khẳng định: xuyên suốt chiều dài lịch sử 2.000 năm có mặt ở Việt Nam, Phật giáo gắn liền với vận mệnh của đất nước, thời nào Phật giáo cũng tỏ rõ đức từ bi, hỷ xả, lấy chân - thiện - mỹ để giáo hoá chúng sinh, lấy trí tuệ làm sự nghiệp và phương châm hành đạo. Triết lý tốt đẹp của Phật giáo đã góp phần tạo nên những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam. 

Đồng chí Trương Ngọc Tuấn – Giám đốc Sở Nội vụ đến thăm và chúc mừng GHPGVN tỉnh Phú Yên nhân dịp Đại lễ Kỷ Niêm 40 thành lập GHPGVN

(Ảnh: Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên)

 

Xuyên suốt 40 năm qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng có thể là quãng thời gian không dài so với lịch sử hai ngàn năm Phật giáo có mặt ở Việt Nam, song trong thời gian ấy Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên đã viết tiếp vào trang sử vàng của Phật giáo Việt Nam, tiếp tục khẳng định vị trí của Phật giáo trong lòng dân tộc. Với tinh thần từ bi, yêu tự do, yêu hoà bình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên hôm nay với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” đang đi đầu trong xây dựng đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, xây dựng cuộc sống mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Với sự trưởng thành ấy tin tưởng rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục củng cố, phát huy nội lực, khắc phục những khó khăn, xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên vững mạnh về mọi mặt để đáp ứng những yêu cầu của xã hội trong thời đại mới. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên với những thành tựu, đóng góp cho xã hội đã thực sự thể hiện sự gắn bó giữa đạo với đời. Thành quả ngày hôm nay chính là sự kết tinh, chắt lọc gần hai ngàn năm Phật giáo và những nỗ lực tâm huyết của các vị Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức, Tăng Ni cùng tất cả đồng bào Phật tử ở Phú Yên. Nhân quả ấy đang là cơ duyên, vận hội mới cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên tiếp tục trên con đường hoằng dương Phật pháp, góp phần xây dựng đời sống hoà bình, an lạc cho dân tộc Việt Nam.

                                          Lê Đình Chương - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954