Ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng

Chuyên mục: Lĩnh vực tôn giáo | Đăng ngày: 23/05/2022

Ngày 20/5/2022, Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, tiến hành ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh. Về phía Lãnh đạo Sở Nội vụ (ông Bùi Trọng Lân – PGĐ Sở); Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (ông Bùi Văn Thành – Phó giám đốc Sở; Lãnh đạo Ban Tôn giáo và đại diện của các Phòng, ban tham dự.

          Tại buổi lễ, dự thảo quy chế phối hợp đã được thông qua để lấy ý kiến thống nhất và tiến hành ký kết dưới sự chứng kiến của các đại biểu tham dự. Quy chế phối hợp quy định các nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa 02 bên trong công tác tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh. Quy chế phối hợp sẽ được tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ hằng năm để đánh giá các mặt tích cực, hạn chế và sẽ điều chỉnh, bổ sung để hoàn chỉnh, từ đó định hướng tốt hơn cho hoạt động phối hợp tiếp theo.

          Lễ ký kết quy chế phối hợp nhằm tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa Sở Nội vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên trong công tác công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, đáp ứng tình hình thực tế hiện nay. Đồng thời trong thời gian tới sẽ có bước phát triển mới, gắn bó, đoàn kết, hợp tác hơn nữa, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh tôn giáo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng.

Hình ảnh ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng 

                       Ban Tôn giáo

 


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954