Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2022

Chuyên mục: Lĩnh vực tôn giáo | Đăng ngày: 29/04/2022

Thực hiện Quyết định số 233/QĐ-UBND, ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Yên năm 2022; Kế hoạch số 26/KH-BTG, ngày 02/3/2022 của Ban Tôn giáo về bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2022.  

Sáng ngày 26/4/2022 tại Hội trường Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Ban Tôn giáo phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho 300 học viên là công chức trực tiếp tham mưu, theo dõi công tác tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (thời gian từ ngày 26/4 đến ngày 28/4/2022).

Tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng có đại diện Công an tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đồng chí Lê Tấn Đễ - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc Sở Nội vụ tham dự, phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Lê Tấn Đễ - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Tại buổi lễ khai giảng, ông Lê Tấn Đễ đề nghị các học viên tham gia lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tôn giáo cần nêu cao tinh thần tự giác học tập, tiếp thu những kiến thức của Giảng viên truyền đạt để thực hiện tốt hơn cho công tác QLNN về tôn giáo trong tình hình mới. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết nhu cầu chính đáng, hợp pháp của các tôn giáo; giải quyết các vấn đề phát sinh từ sớm, từ cơ sở theo đúng quy định của pháp luật.

                                                                                     Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954