Chúc mừng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2022).

Chuyên mục: Lĩnh vực thi đua khen thưởng | Đăng ngày: 10/06/2022

        Sáng 10-6, đồng chí Trương Ngọc Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ và đồng chí Lê Tấn Đễ - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công Đoàn cơ sở Sở Nội vụ cùng Lãnh đạo, công chức các Phòng, Ban, đơn vị thuộc Sở đến gặp mặt, tặng hoa chúc mừng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2022).

(Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở tặng hoa chúc mừng Ban Thi đua – Khen thưởng)

 

            (Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị tặng hoa chúc mừng Ban Thi đua – Khen thưởng)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở, đồng chí Trương Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, công chức của Ban Thi đua – Khen thưởng và khẳng định thành tích mà Ngành thi đua, khen thưởng đạt được trong những năm qua đã góp phần quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ trong công tác thi đua hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng chí Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Sở đề nghị trong thời gian tới, tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Ban tiếp tục làm tốt hơn nữa trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh và Sở Nội vụ thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh và trước hết là tăng cường việc động viên, khen thưởng công chức, người lao động trong Ngành, để mỗi công chức, người lao động thêm tin yêu công việc đang làm, góp phần thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chung của Sở và của Ngành thi đua, khen thưởng.

                                                                        Ban Thi đua - Khen thưởng


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954