Lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương hạng Ba

Chuyên mục: Lĩnh vực thi đua khen thưởng | Đăng ngày: 07/09/2022

Tải về: Tại đây

Vui lòng chọn Tải về:  để xem chi tiết nội dung Công văn số 120/BTĐKT-NV ngày 06/9/2022 của Ban Thi đua khen thưởng về việc lấy ý kiến  nhân dân đối với trường hợp đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương hạng Ba (Tập thể: Trường Tiểu học Sơn Giang, huyện Sông Hinh, Phú Yên và Cá nhân: ông Phạm Huy Văn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên)


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954