Chi bộ Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên tổ chức Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2022-2025

Chuyên mục: Lĩnh vực thi đua khen thưởng | Đăng ngày: 05/08/2022

Sáng ngày 05/8, Chi bộ Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Trương Ngọc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Sở, đồng chí Trương Ngọc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đã ghi nhận, biểu dương những thành tích và kết quả mà Chi bộ Ban Thi đua – Khen thưởng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, đồng chí đã có ý kiến chỉ đạo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho Chi bộ trong nhiệm kỳ đến như: Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập thể Chi bộ đoàn kết thống nhất để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.

Đại hội đã tổ chức bầu Cấp ủy Chi bộ Ban Thi đua – Khen thưởng gồm 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Vũ Lộc được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

(đ/c Trương Ngọc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, đ/c Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh, đ/c Lê Tấn Đễ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tăng hoa chúc mừng Cấp ủy Chi bộ Ban Thi đua – Khen thưởng nhiệm kỳ 2022 – 2025)


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954