Phát huy truyền thống vẻ vang, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Chuyên mục: Hoạt động Đảng, Đoàn thể | Đăng ngày: 28/08/2021

Sau thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945, ngày 28/8/1945, Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ cộng hòa được thành lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.

 

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể ngành Nội vụ nhân đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: CTV

 

Bộ Nội vụ vinh dự là 1 trong 13 bộ đầu tiên trong cơ cấu Chính phủ do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm bộ trưởng. Ngày 28/8/1945, đã gắn với mốc son đi vào lịch sử, là ngày khai sinh của Bộ Nội vụ và đánh dấu sự ra đời của ngành Tổ chức Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Ngày 28/8 chính thức trở thành Ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước (nay là ngành Nội vụ) tại Quyết định 279/QĐ-TTg, ngày 17/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Bộ Nội vụ đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống chính quyền thống nhất từ Trung ương đến địa phương; xây dựng đội ngũ công chức chính quyền cách mạng. Ở Phú Yên, nền móng đầu tiên của ngành Tổ chức chính quyền tỉnh là một bộ phận trong Văn phòng Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh. Đến đầu năm 1950, Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh sắp xếp lại văn phòng ủy ban, trong đó có phòng số 5 làm nhiệm vụ Tổ chức chính quyền và công tác xây dựng miền núi, dân tộc thiểu số. Việc hình thành bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, chính quy đã làm cho hoạt động Tổ chức chính quyền tỉnh đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

 

Trong kháng chiến chống Mỹ, nhân kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/1969), tại xã Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa diễn ra hội nghị chính trị Hiệp thương lần thứ nhất. Hội nghị đã bầu Ủy ban nhân dân cách mạng (UBNDCM) lâm thời tỉnh Phú Yên có 7 thành viên. Để giúp UBNDCM lâm thời điều hành các công việc, tỉnh thành lập 5 bộ phận trong cơ quan Văn phòng UBNDCM tỉnh gồm: Nghiên cứu Tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Tư pháp, Thi đua khen thưởng, Hành chính - Quản trị và 9 tiểu ban chuyên môn trực thuộc. Từ đây, ngành Tổ chức Nhà nước tỉnh Phú Yên chính thức hình thành, tham gia giải quyết nhiều vấn đề mới trong công tác tổ chức bộ máy nhà nước, công chức, công vụ và các vấn đề xã hội khác của tỉnh.

 

Sau ngày đất nước được giải phóng, thực hiện quyết định của Bộ Chính trị sáp nhập hai tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa thành tỉnh Phú Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Khánh đã ban hành Quyết định 646/TC-UB ngày 28/9/1976 thành lập Ban Tổ chức chính quyền (TCCQ) tỉnh Phú Khánh, là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và củng cố chính quyền các cấp; xây dựng kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp; công tác tuyển sinh, công tác quản lý cán bộ, biên chế, quỹ tiền lương khối hành chính sự nghiệp. Đồng thời thành lập phòng TCCQ ở các huyện, thị xã, thực hiện công tác tổ chức nhà nước ở địa phương.

 

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp lần thứ 5, ngày 30/6/1989 của Quốc hội khóa VIII, tỉnh Phú Yên được tái lập và đi vào hoạt động kể từ ngày 1/7/1989, địa điểm làm việc các cơ quan cấp tỉnh đóng tại TX Tuy Hòa. Ngày 12/7/1989, UBND tỉnh ban hành Quyết định 101/QĐ-UB, thành lập Ban TCCQ tỉnh, là cơ quan chuyên môn giúp việc cho UBND tỉnh trong lĩnh vực củng cố và xây dựng chính quyền các cấp, công tác địa giới hành chính, công tác bầu cử ĐBQH và HĐND-UBND các cấp; công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân viên chức nhà nước, cán bộ chính quyền cơ sở.

 

Thực hiện Quyết định 248/2003/QĐ-TTg ngày 20/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã đổi tên Ban TCCQ tỉnh thành Sở Nội vụ, với nhiệm vụ là tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; công tác tôn giáo, thi đua - khen thưởng, văn thư - lưu trữ nhà nước.

 

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân chụp ảnh lưu niệm với tập thể ngành Nội vụ tỉnh nhân chuyến công tác tại Phú Yên. Ảnh: CTV

 

Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển 76 năm qua (1945-2021) gắn liền với từng giai đoạn lịch sử của đất nước và của toàn ngành, dù tên gọi và chức năng, tổ chức bộ máy có thay đổi qua từng thời kỳ; xong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động của ngành Nội vụ từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố, kiện toàn, đoàn kết, một lòng vượt qua những khó khăn, nỗ lực, cống hiến, ra sức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị được giao trong từng thời kỳ. Những đóng góp của ngành Nội vụ Phú Yên đã được ghi nhận, được UBND tỉnh, Bộ Nội vụ, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc, Huân chương Lao động hạng nhì… cho tập thể và nhiều cá nhân; nhiều đồng chí trong ngành Nội vụ đã trưởng thành, giữ những chức vụ quan trọng, chủ chốt của tỉnh, huyện.

 

Đạt được những thành quả nêu trên chính là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, các địa phương trong công tác nội vụ; sự nỗ lực cống hiến của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động toàn ngành Tổ chức Nhà nước qua các thời kỳ. Đặc biệt, năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động của ngành Nội vụ từ tỉnh đến cơ sở đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, với nhiều kết quả đáng khích lệ, nhất là đã tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập ngành Nội vụ (28/8/1945-28/8/2021) là niềm tự hào và nguồn động viên to lớn để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động ngành Nội vụ tỉnh Phú Yên tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành; tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo trong công tác; xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động ngành Nội vụ: “kỷ cương, gương mẫu, đoàn kết, tinh thông, sáng tạo, hiệu quả”; phấn đấu nhiều hơn nữa, đoàn kết, quyết tâm hơn nữa, vững vàng trên những chặng đường tiếp theo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng tỉnh Phú Yên ngày càng phát triển.

 

Những đóng góp của ngành Nội vụ tỉnh Phú Yên đã được ghi nhận, được UBND tỉnh, Bộ Nội vụ, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc, Huân chương Lao động hạng nhì… cho tập thể và nhiều cá nhân; nhiều đồng chí trong ngành Nội vụ đã trưởng thành, giữ những chức vụ quan trọng, chủ chốt của tỉnh, huyện.

 

TRƯƠNG NGỌC TUẤN

Giám đốc Sở Nội vụ Phú Yên


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954