Thăm tặng quà gia đình chính sách xã Eabia, huyện Sông Hinh nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/2022.

Chuyên mục: Hoạt động Đảng, Đoàn thể | Đăng ngày: 28/07/2022

         Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình cơ quan, đơn vị giúp đỡ hộ nghèo và kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Ngày 27/7/2022, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Nội vụ, đồng chí Lê Tấn Đễ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở trao tặng quà 10 suất quà cho các gia đình chính sách thuộc xã Eabia, huyện Sông Hinh.

          Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Sở Nội vụ đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, hun đúc ý chí tự hào dân tộc, tô thắm thêm tình yêu quê hương, đất nước.

Đồng chí Lê Tấn Đễ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở trao tặng quà cho các gia đình chính sách thuộc xã Eabia, huyện Sông Hinh.

Đồng chí Lê Tấn Đễ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở trao tặng quà cho các gia đình chính sách thuộc xã Eabia, huyện Sông Hinh.

Đồng chí Lê Tấn Đễ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở trao tặng quà cho các gia đình chính sách thuộc xã Eabia, huyện Sông Hinh.


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954