Phổ biến những nội dung của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Chuyên mục: Hoạt động Đảng, Đoàn thể | Đăng ngày: 09/06/2022

          Để kịp thời thông tin, phổ biến những nội dung của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

          Sáng ngày 06/6/2022, tại Hội trường Sở, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Nội vụ, đồng chí Lê Tấn Đễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã quán triệt đề cương thông báo nhanh những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đến toàn thể cán bộ đảng viên, CCVCNV trong cơ quan biết, học tập, nghiên cứu để áp dụng vào tình hình thực tế của từng phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.

Đồng chí Lê Tấn Đễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã quán triệt tại Hội nghị


Các tin cùng chuyên mục: