Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Sở và Sở Nội vụ

Chuyên mục: Hoạt động Đảng, Đoàn thể | Đăng ngày: 13/07/2022

HỘI NGHỊ

SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

CỦA ĐẢNG ỦY SỞ VÀ SỞ NỘI VỤ

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, chiều ngày 12/7/2022, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Sở và Sở Nội vụ.

           Đồng chí Trương Ngọc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và đồng chí Lê Tấn Đễ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở cùng chủ trì Hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Vũ Lê Các – Phó Giám đốc Sở trình bày Báo cáo sơ kết nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Sở Nội vụ. Đồng chí Lê Tấn Đễ - Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở phát biểu đưa ra những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế  và biện pháp khắc phục tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Đảng ủy Sở.

           Các đại biểu đã thảo luận, phát biểu ý kiến góp ý, làm rõ những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác chuyên môn và công tác chỉ đạo, quản lý của Đảng ủy Sở. Sau thời gian làm việc tích cực hội nghị, đồng chí Trương Ngọc Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã kết luận cuộc họp, chỉ đạo, quán triệt tư tưởng, tinh thần trách nhiệm của Đảng viên và triển khai, đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.