Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 cấp Đảng bộ Sở Nội vụ

Chuyên mục: Hoạt động Đảng, Đoàn thể | Đăng ngày: 26/10/2021

Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 07/4/2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Công văn số 255-CV/ĐUK ngày 03/6/2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021; Công văn số 369 - CV/ĐUK ngày 01/10/2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021.

Đồng chí Lê Tấn Đễ - Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Hội thi

Sáng ngày 25/10/2021, Đảng ủy Sở Nội vụ long trọng tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả hội thi diễn ra thành công, tốt đẹp; hội thi đã lựa chọn ra 05 thí sinh xuất sắc nhất để trao giải (trong đó 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 02 giải khuyến khích).

Báo cáo viên trình bày

Lễ trao giải thưởng báo cáo viên


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954