Hoạt động hướng dẫn đẩy mạnh công tác CCHC, trồng cây và tặng quà cho các em học sinh nhân dịp Tết Trung thu 2022 tại xã Eabia, Sông Hinh

Chuyên mục: Hoạt động Đảng, Đoàn thể | Đăng ngày: 13/09/2022

Thực hiện Thông báo số 300-TB/BTCTU ngày 10/8/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc phân công cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã khó khăn. Được sự thống nhất của Đảng ủy Sở Nội vụ, sáng ngày 10/9/2022, Chi đoàn Sở Nội vụ phối hợp với các chi đoàn: BQL khu nông nghiệp ƯDCNC, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Đoàn cơ quan chính quyền thị xã Đông Hòa tổ chức hoạt động hướng dẫn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; xây dựng công trình Đường hoa thanh niên và tặng 12 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Tết Trung thu tại EaBia, huyện Sông Hinh

(Trao tặng 12 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Eabia, Sông Hinh)

(Hướng dẫn công tác cải cách hành chính cho công chức tại UBND xã Eabia, Sông Hinh)

(Hình ảnh của hoạt động)

(Công trình đường hoa Thanh niên: trồng 30 cây hoa giấy trên các đoạn đường tại xã Eabia, Sông Hinh)

(Hình ảnh của hoạt động)

 


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954