Đồng chí Trương Ngọc Tuấn, Tỉnh ủy viên, GĐ Sở dự sinh hoạt chi bộ buôn Ma Sung, xã Eabia, Sông Hinh

Chuyên mục: Hoạt động Đảng, Đoàn thể | Đăng ngày: 30/09/2022

Thực hiện Quyết định số 652-QĐ/TU, ngày 08/8/2022 của BTV Tỉnh ủy về việc thành lập Tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ thôn, buôn, khu phố thuộc xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Chiều ngày 28/9/2022, đồng chí Trương Ngọc Tuấn, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ về dự sinh hoạt chi bộ buôn Ma Sung, xã Eabia, Sông Hinh. Qua buổi sinh hoạt chi bộ được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của từng đảng viên thuộc đia bàn được phân công phụ trách; kịp thời theo dõi, hướng dẫn cách thức tổ chức sinh hoạt đảm bảo nội dung, chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở.

(Đ/c Trương Ngọc Tuấn dự buổi sinh hoạt chi bộ buôn Ma Sung, xã Eabia, Sông Hinh)

(Đ/c Trương Ngọc Tuấn dự buổi sinh hoạt chi bộ buôn Ma Sung, xã Eabia, Sông Hinh)

(Đ/c Trương Ngọc Tuấn dự buổi sinh hoạt chi bộ buôn Ma Sung, xã Eabia, Sông Hinh)


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954