ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY SỞ NỘI VỤ NHIỆM KỲ 2022 -2025

Chuyên mục: Hoạt động Đảng, Đoàn thể | Đăng ngày: 16/08/2022

      Thực hiện Kế hoạch số 249-KH/ĐU ngày 22/4/2022 của Đảng ủy Sở Nội vụ về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Từ ngày 05 - 12/8/2022, được sự thống nhất của Đảng ủy Sở các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Nội vụ đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Cấp ủy, Phó Bí thư, Bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

        

(Đ/c Trương Ngọc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; đ/c Lê Tấn Đễ - Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở Nội vụ; đ/c Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Chi bộ Ban Thi đua – Khen thưởng nhiệm kỳ 2022 – 2025)

(Đ/c Trương Ngọc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng

Cấp ủy Chi bộ  Nội vụ 2 nhiệm kỳ 2022 – 2025)

            (Đ/c Lê Tấn Đễ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng cấp ủy Chi bộ Nội vụ 1 NK 2022- 2025)

  (Đ/c Lê Tấn Đễ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng cấp ủy Chi bộ Ban Tôn giáo NK 2022- 2025)

  (Đ/c Lê Tấn Đễ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng cấp ủy

Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử  NK 2022- 2025)

 


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954