Lãnh đạo Sở dự ngày hội Đại đoàn kết tại xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa

Chuyên mục: Hoạt động Đảng, Đoàn thể | Đăng ngày: 21/11/2022

Thực hiện Quyết định số 652-QĐ/TU ngày 08/8/2022 thành lập 33 tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ thôn, buôn, khu phố thuộc xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Ngày 12/11/2022, đồng chí Lê Tấn Đễ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và trao tặng 30 suất quà trị giá 500.000đ/suất cho các hoàn cảnh khó khăn thuộc 05 thôn của xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa .

(Đ/c Lê Tấn Đễ - PBT Đảng ủy, PGĐ Sở đã dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư Nguyên An, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa)

(Đ/c Lê Tấn Đễ - PBT Đảng ủy, PGĐ Sở đã dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư Nguyên An, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa)

(Đ/c Lê Tấn Đễ - PBT Đảng ủy, PGĐ Sở đã dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư Nguyên An, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa)


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954