Hoạt động chuyển giao công nghệ sinh học trong nhân giống và phát triển một số giống chuối có giá trị kinh tế cao tại xã EaBia, huyện Sông Hinh.

Chuyên mục: Hoạt động Đảng, Đoàn thể | Đăng ngày: 14/10/2022

Thực hiện Thông báo số 300-TB/BTCTU ngày 10/8/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc phân công cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã khó khăn và ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Sở Nội vụ về việc tổ chức hoạt động của Chi đoàn thanh niên giúp đỡ xã khó khăn. Lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2022- 2027 tại Kế hoạch số 08/KH-ĐTN ngày 20/9/2022 của Ban Chấp hành Đoàn khối, cơ quan doanh nghiệp tỉnh.

Ngày 08/10/2022, Chi đoàn Sở Nội vụ phối hợp với chi đoàn Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tổ chức chuyển giao công nghệ sinh học trong nhân giống và phát triển một số giống chuối có giá trị kinh tế cao tại xã EaBia, huyện Sông Hinh.

(Hoạt động chi đoàn Sở Nội vụ tại xã Eabia, Sông Hinh)

(Hoạt động chi đoàn Sở Nội vụ tại xã Eabia, Sông Hinh)

 


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954