KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH PHÚ YÊN THUỘC SỞ NỘI VỤ NĂM 2022

Chuyên mục: Công chức - Viên chức | Đăng ngày: 28/10/2022

Tải về: Tại đây

 


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954