Hội nghị công bố quyết định của Lãnh đạo Sở về công tác cán bộ

Chuyên mục: Công chức - Viên chức | Đăng ngày: 28/10/2021

Thực hiện chủ trương của Đảng uỷ Sở về kiện toàn lãnh đạo, quản lý một số phòng chuyên môn thuộc Sở. Sáng ngày 26/10/2021, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Lãnh đạo Sở về công tác cán bộ, cụ thể:

Lãnh đạo Sở trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng

* Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Quảng, Chánh Văn phòng Sở giữ chức vụ Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên.

* Điều động và bổ nhiệm ông Võ Nguyên, Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên giữ chức Chánh Văn phòng Sở.

* Điều động và bổ nhiệm bà Ngô Thị Thúy Ái, Chuyên viên phòng Tổ chức, công chức, viên chức giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở.

Đồng chí Trương Ngọc Tuấn - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Sở, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo

Tại Hội nghị công bố Quyết định, ông Trương Ngọc Tuấn - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Sở, Giám đốc Sở đã phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được giao nhiệm vụ công tác mới phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, phát huy sáng tạo cùng tập thể lãnh đạo, công chức của phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo Sở giao.

Đồng chí Võ Nguyên - Chánh Văn phòng Sở phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954