Hướng dẫn mã hóa tài liệu phục vụ các cuộc họp

Chuyên mục: Cải cách hành chính | Đăng ngày: 20/04/2021

Tải về: Tại đây

         Sáng ngày 19/4/2021 Sở Nội vụ tổ chức hướng dẫn cho công chức, viên chức của Sở Nội vụ cách mã hóa tài liệu phục vụ cuộc họp. Theo đó, việc chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp do Sở Nội vụ tham mưu, tổ chức (trừ tài liệu mật), sẽ được mã hóa thành mã QR-code (không gửi bản giấy).

Chỉ với 5 thao tác đơn giản các tài liệu phục vụ cuộc họp sẽ được mã hóa thành mã QR-Code (có video và Slile hướng dẫn kèm theo).

Đồng chí Trương Ngọc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu, sử dụng thành thạo cách tạo mã QR-Code để thực hiện mã hóa tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, để đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ quan điện tử,  góp phần xây dựng Chính quyền điện tử, chính quyền số, chính quyền không giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan.

                                                                       


Các tin cùng chuyên mục:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thanh tra Sở 02573.842.733
Phòng cải cách hành chính 02573.842.954